Kisscut, Producent wykrojników rotacyjnych.

Zastrzeżenia prawne

TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Znajdują się Państwo obecnie na stronie internetowej KISSCUT.
Ogół danych oraz informacji podanych na stronie internetowej www.Kisscut.fr jest podana do wiadomości publicznej przez KISSCUT.
Wydawca :
KISSCUT
223 Route de Rouffach
68920 Colmar
Kierownik wydania :

OCHRONA DANYCH OSOBISTYCH NA STRONIE www.Kisscut.fr

• Żadna informacja osobista nie jest zebrana bez Państwa wiedzy
• Żadna informacja osobista nie jest przekazana osobom trzecim
• Żadna informacja osobista nie jest użyta do nieprzewidzianych celów
Zgodnie z prawem "Informatyka i Wolność" z dnia 6 stycznia 1978 (art. 34), klient ma w dowolnym momencie prawo dostępu, zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych jego dotyczących. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się wyłacznie drogą pocztową z firmą KISSCUT 223 Route de Rouffach - 68920 Colmar we Francji.

POCZTA ELEKTRONICZNA

Wiadomości przesyłane za pomocą sieci internetowej mogą być przechwycone. Prosimy o niepodawanie niepotrzebnych lub poufnych informacji osobistych. Jeśli Państwo pragną nam przekazać taką informację to prosimy absolutnie o korzystanie z drogi pocztowej.

PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT

Zawartość tej strony internetowej podlega francuskiemu oraz międzynarodowemu prawu o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. Zastrzeżone są wszelkie prawa do reprodukcji w tym również dokumentów podanych do pobrania z internetu i materiałów graficznych oraz zdjęciowych jak też materiałów wideo.
Wszelka reprodukcja czy prezentacja ogółu lub części zawartości strony www.Kisscut.fr uczyniona jakąkolwiek metodą bez wyraźnego upoważnienia ze strony KISSCUT jest niedozwolona i uważana za piractwo.
Wszelkie użycie informacji zawartych na stronie www.Kisscut.fr powinno obowiązkowo wzmiankować źródło informacji.
Adres internetowy strony KISSCUT powinien obowiązkowo figurować w odnośniku.
Marki ewentualnie przytoczone na tej stronie zostały zastrzeżone przez przedsiębiorstwa, które są ich właścicielami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KISSCUT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość czy powiązania stron zewnętrznych do których strona internetowa www.Kisscut.fr może odesłać (zwłaszcza za pośrednictwem linków " hipertekstu "). Firma KISSCUT ne może być uważana za odpowiedzialną za elementy, których sama nie wprowadziła, i które wynikają z zewnętrznych akcji prowadzonych w złych celach. Chociaż realizacja tej strony została wykonana ze szczególnym staraniem, nie można wykluczyć zaistnienia błędów, które mogły się przypadkowo wśliznąć w jej treść.


Konsultacja strony www.Kisscut.fr z góry zakłada, że cybernauta przyjmuje warunki i założenia określone powyżej.

Kisscut - 223, Route de Rouffach - 68920 COLMAR FRANCE - Tél. : +33 (0)3 89 216 240